INFRALIT PE 8726-00

  • Produkt utwardzany niską temperaturą
  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Farba proszkowa
Połysk Półpołysk
Natryskiwanie TRIBO/CORONA
Czas utwardzania 15 min/160°C (temperatura metalu)