INFRALIT EP 8024-00

Epoxipulverfärg

  • Kemikaliebeständighet
  • Korrosionsskyddande
  • Pulverfärg

INFRALIT EP 8024-00 är ett finfördelat epoxipulver baserat på specialepoxiharts och fenolhärdare. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

INFRALIT EP 8024-06 epoxipulverfärg används som grundfärg vid beläggning av stålrör med polyolefiner. Pulvret kan också användas får enskiktsbeläggning av rör. Pulvret har god vidhäftning till sig själv, och därför kan beläggningen göras i två omgångar

INFRALIT EP 8024-06 epoxipulverfärg bildar ett skikt som har mycket goda mekaniska egenskaper, såsom nötningshållfasthet, slagfasthet och elasticitet. Skiktet repas ej lätt och det tål ytterst väl syror, alkalier, fetter och låsningsmedel. Även rostskyddsförmågan är god.

Glans Blank
Sprutning TRIBO/CORONA
Härdtid 10 min/180°C (metall temperatur)
Glans 89-99