INFRALIT EP 8024-00

Farba epoksydowa proszkowa

  • Produkt odporny chemicznie
  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na zanurzenia
  • Farba proszkowa

INFRALIT EP 8024-00 jest farbą proszkową opartą na specjalnej żywicy epoksydowej i utwardzaczu fenolowym. W podwyższonej temperaturze proszek topi się, utwardza i tworzy ostateczną powłokę farby.

INFRALIT EP 8024-00 jest używany do powlekania szczególnie wymagających wyrobów przemysłu ciężkiego.

Otrzymana powłoka ma doskonałe własności mechaniczne m.in. dobrą odporność na ścieranie, uderzenia oraz elastyczność. Nie można jej łatwo zarysować i jest odporna na działanie kwasów, zasad, smarów i rozpuszczalników. Ma także dobre własności antykorozyjne. Przy ekspozycji zewnętrznej powłoka ma tendencje do kredowania. Zjawisko to ma wpływ tylko na wygląd powłoki, nie zmniejsza jednak jej własności ochronnych.

Połysk Połysk
Natryskiwanie TRIBO/CORONA
Czas utwardzania 10 min/180°C (temperatura metalu)