INFRALIT EP 8024-00

Farba epoksydowa proszkowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny chemicznie
  • Produkt odporny na zanurzenia
  • Farba proszkowa

INFRALIT EP 8024-00 jest farbą proszkową opartą na specjalnej żywicy epoksydowej i utwardzaczu fenolowym. W podwyższonej temperaturze proszek topi się, utwardza i tworzy ostateczną powłokę farby.

INFRALIT EP 8024-00 jest używany do powlekania szczególnie wymagających wyrobów przemysłu ciężkiego.

Otrzymana powłoka ma doskonałe własności mechaniczne m.in. dobrą odporność na ścieranie, uderzenia oraz elastyczność. Nie można jej łatwo zarysować i jest odporna na działanie kwasów, zasad, smarów i rozpuszczalników. Ma także dobre własności antykorozyjne. Przy ekspozycji zewnętrznej powłoka ma tendencje do kredowania. Zjawisko to ma wpływ tylko na wygląd powłoki, nie zmniejsza jednak jej własności ochronnych.

Połysk Połysk
Zalecana grubość powłoki 80 - 400 µm
Natryskiwanie TRIBO/CORONA
Czas utwardzania 10 min/180°C (temperatura metalu)