INFRALIT EP 8024-00

  • Kjemisk resistens
  • Korrosjonsbeskyttende
  • Pulverlakk
Glans Blank
Sprøyting TRIBO/CORONA
Herdetid 10 min/180°C (metall temperatur)