HYDRO WAX

Polyuretanbeläggning

  • 1-komponent
  • Vattenburen

Vattenburen, polyuretanbaserad enkomponent ytbehandling för parkett- och trägolv. Ca. 30 % av produktens totala kolinnehållet är biobaserad (baserat på mätning av C14 enligt standard EN 16640). Färgproduktgrupper 641 och 642 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 6 (FI), helmatt.

HYDRO WAX lämpar sig för roller- och spackelapplicering på parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen. Ger en naturlig yta, som har god beständighet mot slitage. God beständighet mot UV-ljus, gulnar ej.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Förbehandling av yta

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

Applicering

Obehandlade och renslipade ytor: Fyll springor med GAP Parkettkitt. Slipa spacklade ytan (korn 100-120) och avlägsna slipdammet innan ytbehandling. Applicera tre skikt HYDRO OIL längs med träets ådring. Mellanslipa ordentligt med korn 150 mellan andra och tredje appliceringen. Se till att varje skikt appliceras jämnt till ytan. Tidigare lackade träparkett- och trägolv: Rengör golvet noggrant. Mellanslipa noga med sandpapper eller slipnät korn 120–150. Avlägsna slipdammet med dammsugare och med en ren, luddfri och fuktig trasa. Applicera ett skikt med en rostfri stålspackel och sedan 1–2 skikt med roller eller spackel. I osäkra fall, gör ett prov för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget. OBS! Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning. Reparation av en yta: För att renovera ett golv som har behandlats med HYDRO WAX, åtgärda först repor och springor genom att slipa ytan varsamt med sandpapper korn 150. Applicera sedan HYDRO WAX på detta område längs med träets ådring. Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om produkten väl före användning. Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på den lackade eller oljade ytan.

Appliceringsförhållanden

Ytan som lackeras ska vara torr. Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och lackens temperatur vara över +18 - 25°C och den relativa luftfuktigheten 35 - 65 %.

Underhåll

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

Lagring

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Volymtorrhalt ca. 29 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Helmatt
Densitet ca. 1 g/ml
praktisk spridning En strykning med lackroller: 8 - 10 m²/l. En strykning med stålspackel: 10 - 12 m²/l.
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten och RENSA BRUSH penseltvät
Emballage Färglös: 5 L.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.