HYDRO WAX

Powłoka poliuretanowa

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Produkt jednoskładnikowy

Wodorozcieńczalna, poliuretanowa, jednoskładnikowa powłoka do parkietów i podłóg drewnianych. 30% surowców, z których wykonany jest produkt, to surowce pochodzenia biologicznego (w oparciu o analizę C14 zgodnie z normą EN 16640). Wygląd powłoki: pełny mat.

HYDRO WAX nadaje się do nakładania wałkiem i pacą na parkiety i podłogi drewniane w pomieszczeniach publicznych i w domach. Tworzy naturalną powierzchnię o dobrej odporności na ścieranie. Dobra odporność na promieniowanie UV, nie żółknie.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia drewna musi być sucha, dobrze wyszlifowana i wolna od pyłu szlifierskiego i innych zanieczyszczeń.

Nakładanie

Powierzchnie niemalowane i oszlifowane na czysto: Wypełnić szczeliny kitem do parkietu GAP. Przed nałożeniem produktu zaszpachlowaną powierzchnię przeszlifować (ziarnistość 100-120) i oczyścić. Nałożyć 3 warstwy wosku HYDRO WAX wzdłuż słojów drewna. Pomiędzy drugą i trzecią warstwą należy dokładnie przeszlifować papierem o granulacji 150. Zwrócić uwagę na równomierne rozprowadzenie każdej warstwy. Wcześniej lakierowany parkiet i drewniane podłogi: Dokładnie wyczyścić podłogę. Dokładnie oszlifować papierem ściernym lub siatką ścierną o granulacji 120-150. Pył szlifierski należy usunąć odkurzaczem, a na koniec przetrzeć wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Nałożyć jedną warstwę pacą ze stali nierdzewnej, a następnie 1 - 2 warstwy wałkiem lub pacą. W sytuacjach wątpliwych należy przeprowadzić wstępne próby w celu zapewnienia właściwej przyczepności do podłoża. Uwaga! Jeżeli podłoga była wcześniej lakierowana lakierem olejnym, uretanowym lub alkidowym, przed lakierowaniem należy ją przeszlifować do surowego drewna. Naprawa powierzchni: Aby odnowić podłogę pokrytą powłoką HYDRO WAX, należy najpierw usunąć rysy i szczeliny, delikatnie szlifując powierzchnię papierem ściernym o ziarnistości 150. Następnie nanieść powłokę HYDRO WAX na ograniczony obszar wzdłuż słojów drewna. Przed nałożeniem nowej warstwy lakieru upewnić się, że poprzednia całkowicie wyschła. Przed użyciem lakier należy dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić 7 ±2% wagowo. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza, powierzchni i produktu powinna wynosić +18 - 25°C, a wilgotność względna powietrza 35 - 65%.

Konserwacja

Lakierowana powierzchnia osiąga swoją ostateczną twardość i zmywalność w ciągu 2 tygodni. W tym okresie należy unikać ostrego traktowania i mycia. Zaplamione powierzchnie można czyścić wilgotną ściereczką lub mopem. Należy używać neutralnego detergentu. Bardzo zabrudzone powierzchnie można później wyczyścić lekko alkalicznym uniwersalnym środkiem myjącym.

Przechowywanie

Czas przechowywania: w nieotwartych pojemnikach, w temperaturze powyżej +1°C, przez 1 rok. NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 29 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Dopuszczalna wartość LZO (kat A/d): 140 g/l. Zawartość LZO w produkcie: maks. 140 g/l.
Połysk Pełny mat
Gęstość abt. 1 g/ml
Zużycie praktyczne Jedna warstwa wałkiem do lakieru: 8 -10 m²/l. Jedna warstwa pacą stalową: 10 -12 m²/l.
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z dodatkiem środka do czyszczenia pędzli RENSA BRUSH.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki