HYDRO WAX

Polyuretaanipinnoite

  • Vesiohenteinen
  • 1-komponenttinen

Vesiohenteinen polyuretaanipohjainen 1-komponenttinen pinnoite parketti- ja puulattioille. Noin 30 % tuotteen kokonaishiilipitoisuudesta on biopohjaista (perustuen C14 määritykseen standardin EN 16640 mukaisesti). MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 641 ja 642. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

HYDRO WAX soveltuu tela- ja lastalevitykseen parketti- ja puulattioille julkisiin tiloihin ja asuinkäyttöön. Muodostaa luonnollisen pinnan, joka kestää hyvin kulutusta. Hyvä UV-valonkesto, ei kellastu.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista.

Käsittelyohje

Pintakäsittelemättömät ja puhtaaksi hiotut pinnat: Kittaa lattiassa olevat raot GAP Parkettikitillä. Kitattu pinta tulee hioa (P100 - P120) ja puhdistaa ennen pintakäsittelyä. Suorita pintakäsittely HYDRO WAX pinnoitteella kolme kertaa puun kuvion suuntaisesti. Suorita huolellinen välihionta toisen ja kolmannen levityskerran välissä karkeudella P150. Huomioi tasainen levitys kaikilla levityskerroilla. Aiemmin lakatut parketti- ja puulattiat: Puhdista lattia huolellisesti. Suorita huolellinen välihionta hiomapaperilla tai verkolla P120 - P150. Poista hiontapöly imuroimalla ja nihkeällä, nukkaamattomalla kankaalla. Levitä pinnoite kerran ruostumattomalla teräslastalla ja suorita käsittely sen jälkeen vielä 1–2 kertaa telalla tai lastalla. Epäselvissä tilanteissa pinnoitteen tartunta vanhaan pintaan on varmistettava kokeella. Huom. Aikaisemmin öljy-, uretaani- tai alkydilakalla lakatut lattiat tulee hioa puhtaalle puulle. Pinnan korjaaminen: HYDRO WAX pinnoitteeseen tulleet vähäiset kuluma- ja hankaumajäljet voidaan korjata himmentämällä alue kevyesti hiomapaperilla karkeudella P150 ja levittämällä pinnoitetta päälle puunsyiden mukaisesti rajatulle alueelle. Uutta lakkakerrosta ei saa levittää ennen kuin edellinen lakkakerros on täysin kuivunut. Lakka on sekoitettava aina huolellisesti ennen käyttöä. Eräät kumilaadut matoissa ja liukuesteissä sisältävät pehmitinaineita, jotka saattavat aiheuttaa pysyviä pintavaurioita ja värimuutoksia lakka- tai öljypinnassa.

Käsittelyolosuhteet

Lakattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteuden tulee olla 7 ± 2 painoprosenttia. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla +18 - 25 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 35 - 65 %.

Pinnan hoito

Lakattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja puhdistettavuutensa 2 viikon kuluessa. Kovaa käsittelyä ja puhdistusta tulee välttää tänä aikana. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa nihkeällä siivousliinalla tai mopilla käyttäen neutraalia pesuainetta. Myöhemmin voidaan hyvin likaisilla pinnoilla käyttää heikosti emäksistä/alkalista yleispuhdistusainetta.

Varastointi

Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa yli +1 °C:n lämpötilassa on 1 vuosi. EI SAA JÄÄTYÄ.
Kuiva-ainepitoisuus n. 29 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Tiheys n. 1 g/ml
Käytännön riittoisuus Kertalakkaus lakkatelalla: 8 - 10 m²/l. Kertalakkaus teräslastalla: 10 - 12 m²/l.
Ohenne Vesi
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENSA BRUSH pensselipesuaineella.
Pakkauskoot Väritön: 5 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.