FUTURA AQUA 90

Högblank lackfärg för trä- och metallytor

  • Nötningsbeständig
  • Vattenburen

Hållbar vattenburen uretan-alkydbaserad täckfärg för fast och fristående inredning inomhus och utomhus. Ideala appliceringsegenskaper. Mycket reptålig och slitstark. Den målade ytan är lätt att hålla ren. Färgproduktgrupper 321, 322 och 466 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 1 (FI), högblank.

Inomhus lämpar sig FUTURA AQUA 90 för grundmålade eller tidigare med alkydfärg målade ytor av trä, metall och inredningsskivor: dörrar, fönsterbågar, skåpserier, lister, paneler, paneltak, ventilationskanaler, trappräcken, värmeelement och rörledningar. Utomhus lämpar sig FUTURA AQUA 90 för grundmålade fönsterbågar, dörrar, trädgårdsmöbler m.m. Inomhus lämpar sig FUTURA AQUA 90 också för puts- och spackelytor som är grundmålade med FUTURA AQUA PRIMER häftgrundfärg, t.ex. fönsterbänkar och -poster samt väggytor vid specialobjekt, såsom trappuppgångar. Produkten uppfyller krav av standarden om leksakers säkerhet EN 71-3:2019 för gränsvärden av överföringen av visa grundämnen.

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Gropar och övriga ojämnheter spacklas med SILORA A snickerispackel.

Applicering

Rör om väl före användningen. Färgen appliceras i ett eller två skikt med lackpensel, mohairrulle, planstrykare eller spruta. Vid målning av släta ytor, t.ex. släta dörrar, kan rullmålningen efterslätas med planstrykare eller lackpensel. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,011 - 0,013".

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Högblank
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
praktisk spridning 8 - 10 m²/l.
Torktid - hanterbar 1 h
Torktid - genomtorr 2 - 3 dygn
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Basfärgerna 1 (vit) och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartans kulörer.
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat EN 71-3,M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)