FUTURA AQUA 90

  • Slidstærk
  • Vandbaseret

Produktet opfylder kravene i legetøjsstandarden EN 71-3:2019 m.h.t. migration af kemiske stoffer.

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Hårde eller blanke overflader slibes matte og støvet fjernes. Ujævnheder i overfladen spartles med SILORA A snedkerspartel.

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres 1-2 gange med lakpensel, mohairrulle, malepude eller sprøjte. Ved maling af glatte overflader, f.eks. fyldningsdør, kan mærker efter en rulle glattes med malepude eller lakpensel. Egnet airless dysestr. 0,011 - 0,013".

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Opbevaring

Må ikke få frost.
Tørstof ca. 40 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/d): 130 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 130 g/l.
Glans Højglans
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Praktisk rækkeevne 8 - 10 m²/l.
Fortynder Vand.
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Nuancer Base 1 (hvid) og 3 kan tones i h.t. farverne i interiørfarvekortet.
Emballage Base 1 og 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater EN 71-3,M1 klassificering,Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.