FÖNSTERFÄRG

Halvblank fönsterfärg

  • Lösningsmedelsburen

Linoljemodifierad fet alkydfärg.

För utvändig målning av nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade fönster, dörrar, lister, trädgårdsmöbler och andra hårt utsatta träytor utomhus.

FÖNSTERFÄRG är en flexibel, väderbeständig färg, framtagen speciellt för målning av fönster. Den är lättstruken och ger ett halvblankt, fylligt färgskikt med god täckförmåga även på kanter. FÖNSTERFÄRG torkar på några timmar till en klibbfri, väderbeständig yta.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Förbehandling av yta

Nytt trä: Rengör ytan från löst material. Eventuellt mögel avlägsnas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Grundmåla sedan med UTEGRUND. Tidigare målat eller gammalt trä: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst sittande färg och träfibrer. Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj ytorna väl. Trärena ytor behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Grundmåla sedan med UTEGRUND. Tidigare latexfärgsmålade eller latexlaserade ytor: För att erhålla bästa resultat skall ytorna rengöras till bart trä och grundas med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Grundmåla sedan med UTEGRUND. Om latexfärgen eller latexlasyren ej helt kan avlägsnas, behandla trärena ytor först med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Grunda därefter hela ytan med UTEGRUND.

Applicering

Rör om färgen väl. Färdigmåla 2 gånger med FÖNSTERFÄRG. Vid målning av fönster gör en extra strykning på bottenstycket och måla även kittet och ett par millimeter in på glaset.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Volymtorrhalt ca. 64 %
Brytsystem Teknomix
Torktid - hanterbar efter 8 timmar
Torktid - hanterbar efter 8 timmar
Förtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.