FÖNSTERFÄRG

  • Oplosmiddelhoudend

Veiligheidsinformatieblad

Solids abt. 64 % by volume
Tinting system Teknomix