FÖNSTERFÄRG

  • Liuotinohenteinen

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 64 tilavuus-%
Sävytysjärjestelmä Teknomix