AQUAPRIMER 2900-02

Grundning för sköljlackering / doppning

  • Vattenburen
  • Grundfärg

AQUAPRIMER 2900-02 är en klar vattenbaserad industriprodukt avsett för grundning av trä utomhus såsom fönster och dörrar.

AQUAPRIMER 2900-02 kan appliceras med flow coat eller doppning. AQUAPRIMER 2900-02 kan appliceras på mjuka och hårda träslag. Utomhusbeständighet för system med AQUAPRIMER 2900-02 finns dokumenterat enligt EN-927-2.

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Fukthalten i träet bör vara cirka 13% men ska inte överstiga 15%. Förbehandling krävs för träsubstrat som ej uppnår hållbarhetsklass 3, EN 350:2016. Teknos har ett utbud som innehåller träkonserveringsprodukter som uppfyller kraven i EN 599-1 - kontakta Teknos för ytterligare vägledning.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. Optimal temperatur för produkter och omgivning: 18-22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%. Vätskan måste tillföras vatten regelbundet på grund av avdunstning. Skikttjocklek 75-100 µm våt.

Lagring

Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning.

Appliceringsmetod

Sprutapplicering kan användas till dess att ytan är mättad. Borstmaskin applicering är också möjligt.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Brytsystem Teknomix
Teoretiskt spridningsområde 12-13 m²/l
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Basfärg T (transparenta kulörer).
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.