AQUAPRIMER 2900-02

Kruntvärv ülevoolepindamiseks / immutusvahendisse kastmiseks

Pinna eeltöötlus

Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest. Puidu niiskustase peaks olema ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%. Eeltöötlemist vajavad puitpinnad, mis ei vasta kestvusklassile 3, EN 350:2016. Teknos pakub valikut EN 599-1 nõudmistele vastavaid kaitseaineid, palun kontakteeruge Teknosega lisainfo saamiseks.

Pealekandmistingimused

Segada hoolikalt. Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: +18 °C - +22 °C. Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%. Aurustumise tõttu võib vedelikule lisada regulaarselt vett. Märgkiht: 75-100 µm.

Ladustamine

Ladustamise temp. + 5 - + 30 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne” kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda.

Kandmismeetod

Küllastumispihustus pealekandmine on võimalik. Kasutamine pintsli masinas on samuti võimalik.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 21 g/l
Toonimissüsteem Teknocolor;Teknomix
Teoreetiline kulu 12-13 m²/l
Töövahendite puhastamine Vesi.
Toonid Baas T (läbikumavad toonid).
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.