AKU DE LUXE 55

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 29 %
Glans Halvblank
Densitet ca. 1 g/ml
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)