AKU DE LUXE 55

Poolläikiv parketilakk

Vesialuseline ühekomponentne parketilakk parkett-puitpõrandatele kodustes tingimustes.

AKU DE LUXE 55 sobib flotex-, vilt- ja mohäärlabidaga kandmiseks parkett- ja puitpõrandatele. Ei sobi teemantmänni ja keemiliselt töödeldud puidu (nt suitsutamm) lakkimiseks.

Pinna eeltöötlus

Puidu pind peab olema kuiv, korralikult lihvitud, puhastatud tolmust ja mustusest.

Pealekandmine

Töötlemata ja puhtaks lihvitud pinnad: Täida praod GAP- parketikitiga. Krundi pind Teknose kruntlakiga vastavalt juhistele. Vajadusel töötle esimest kihti nr 150 liivapaberi või lihvimisvõrguga. Kanna pinnale flotexlabidaga piki puusüüd 2-3 kihti AKU DE LUXE parketilakki. Tehaselakitud või lakitud põrandad (hoolduslakkimine): Puhasta põrand täielikult. Vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga. Eemalda lihvimistolm tolmuimejaga ja pühi üle niiske lapiga. Kanna pinnale esimene kiht AKU DE LUXE lakki teraslabidaga ja järgnevad 1-2 kihti viltlabidaga. NB! kui põrandat on hooldatud vahadega, veendu laki sobivuses konsulteerides tootjaga. Kui põrandat on eelnevalt õlitatud, lakitud uretaan- või alküüdlakkidega, tuleb põrand enne lakkimist puhta puiduni lihvida. Ebaühtlased põrandad tuleb lakkida pintsliga järgnevalt: Kanna puhtale puitpinnale esimene õhuke kiht AKU DE LUXE parketilakki. Pärast kihi kuivamist vahelihvi õrnalt 100-150 liivapaberiga. Pärast hoolikat puhastamist kanna pinnale veel kaks kihti AKU DE LUXE parketilakki. Veendu, et enne järgmise kihi lisamist oleks eelmine täielikult kuivanud. Enne kasutamist sega lakk alati läbi. Mõned kummivaibad ja mittelibisevad materjalid võivad sisaldada plastifikaatoreid, mis põhjustavad püsivaid kahjustusi lakkide ja õlide pindadele ja värvitoonile.

Pealekandmistingimused

Lakitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema 7 ±2 massi-%. Õhu, pinna ja laki temperatuur peab olema +18 ... 24 ⁰C ja õhu suhteline niiskus 40-60% lakkimise ja kuivamise ajal.

Hooldus

Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja pesukindluse 2 nädala jooksul. Sel perioodil tuleb tugevamat koormust ja pesemist vältida. Kuivanud pinda saab puhastada niiske lapi või mopiga. Kasuta neutraalset pesuainet. Väga määrdunud pindade puhastamiseks võib kasutada kergelt leeliselist universaalpesuainet.

Ladustamine

Ladustamisaeg avamata anumates üle +1 ⁰ C: 1 aasta. Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 29 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/i ): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Läige Poolläikiv
Tihedus ca 1 g/ml
Kuivamisaeg - kergelt käideldav 1-2 päeva
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid vahetult pärast tööd vee ja RENSA BRUSH pintslipesuainega.
Pakendid Värvitu: 5 L, 10 L
Ohutusteave Vt. Ohutuskaarti
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Finnish Key Flag