AKU DE LUXE 55

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 29 % by volume
Glans Halvblank
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,Finnish Key Flag