Vi är redo att hjälpa dig

Det är viktigt för oss att inte bara tillhandahålla produkter utan också kundservice av hög kvalitet. Med våra djupa kunskaper om produkter och maskineri och vår branschförståelse kan vi snabbt lösa eventuella problem.

Våra kunder måste kunna rådgöra med och få hjälp av personer med rätt fackkunskaper, därför står ett team av tekniker till er tjänst. Våra avdelningar för teknisk support och service tillhör de mest ansedda i Europa. Våra tekniker och vår laboratoriepersonal har lång erfarenhet av trä och träskydd, tork- och appliceringsmetoder samt av andra parametrar som kan påverka kvaliteten på din produkt.