Nordens mest moderna inlandsvarv upprätthåller traditionerna

Historiens vingslag hörs över den enda täckta varvshallen vid Finlands insjöar och vattendrag. Päijänne-varvet i centrala Finland målar mer än 100 år gamla stålbåtar enligt en gammaldags metod, med epoxybaserad tjära. Nyare stålbåtar beläggs med epoxybeläggningen INERTA 165, som har lågt innehåll av lösningsmedel och tål kraftiga slitage.

Det är någonting särskilt med gamla ångbåtar av stål. Kanske beror det på att varje fartyg har varit med om så mycket och har upplevt så mycket historia under sin livstid. Eller kanske är det enkla skälet att dessa ångbåtar byggdes för att bestå från ett sekel till nästa. Fler än 100 stålfartyg tros vara i drift på vattendragen i centrala Finland. Det äldsta av dem är 152 år gammalt. 

Förr i tiden var epoxytjära den traditionella ytbeläggningen på stålbåtarnas nedsänkta och utsatta delar. Epoxytjära ger ett effektivt korrosionsskydd och är lätt att applicera även i tjocka lager. Stålbåtar som beläggs med epoxytjäran TEKNOTAR 100 kan ligga kvar i sjö- eller havsvatten över vintern, eftersom ytbeläggningen är så foglig och elastisk att den tål stora temperaturvariationer i metallen.

Teknos epoxytjära

Om ett stålskrov som är belagt med epoxytjära skadas är det inte nödvändigt att måla om hela fartyget. Det räcker att reparera det skadade området, avlägsna orenheter som fett och salt, rugga upp den ursprungliga färgytan och se till att den är torr och ren. 

”Båtar som är målade med epoxytjära och används i sötvatten kan för det mesta få en tillräcklig förbehandling genom sandblästring. Om båten har varit till havs måste saltet först tvättas bort med sötvatten”, säger Jyrki Sandberg på Teknos. ”Tidigare rengjordes ytorna med ånga, men sandblästring ger en råare yta samtidigt som rengöringsprocessen blir snabbare och mer effektiv. En stor fördel är att stålbåtar som används i sötvatten inte behöver spolas”, säger Jouko Hytönen på Päijänne-varvet. 

Det är inte lämpligt att övermåla epoxytjära med annat än epoxytjära. Men det är inget problem. Det är fortfarande lätt att få tag på epoxytjära.

Teknos epoxytjära126 år gamla M/S Mallasvesi har lyfts in i docka för inspektion av skicket. Jouko Hytönen ansvarar för ytbeläggningar för stålbåtar. 

”Epoxytjära är mer flexibel än vanliga epoxyfärger. Eftersom epoxytjärans pigment kan tränga igenom vanlig epoxyfärg är det säkrast att måla epoxytjärade ytor med mer epoxytjära”, säger Jyrki Sandberg.

Den enda finska tillverkaren av epoxytjära

Teknos TEKNOTAR 100 är en syntetisk tvåkomponents epoxytjärfärg som inte innehåller skadliga polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 

Epoxytjäran ger ett tjockt och kemiskt motståndskraftigt skyddande lager och kan användas utomhus och inomhus, liksom till ståltillämpningar under markytan och under vattnet. TEKNOTAR 100 lämpar sig även för betongytor. Teknos är den enda nuvarande tillverkaren av epoxytjära i Finland. 

Den täckta varvshallen rymmer stora fartyg 

I Päijännes 15 meter höga varvshall kan reparations- och målningsarbeten utföras på stora fartyg oavsett vädret utanför. ”Varvshallen byggdes för att rymma ett av de största fartygen som trafikerade vattenvägarna i centrala Finland”, berättar Jouko Hytönen och syftar på M/S Vellamo, en hjulångare för 130 passagerare.

VarvshallDörren till varvshallen täcker en yta om 100 kvadratmeter och är 12 meter hög. Själva hallen är 15 meter hög. 

Väggarna i fikahörnan är täckta med ett kollage av gamla, slitna och vitmålade stålbåtar. ”Vi har ofta sagt att det är Teknos färg som håller många av de här gamla skeppen flytande”, säger en av grabbarna på Päijänne-varvet.

Teknos epoxytjäraJuha Hätönen (till vänster), Jyrki Sandberg, Tommi Kemppainen och Jouko Hytönen vid sjön Ruotsalainens strand tillsammans med hunden Elmi. 

M/S Mallasvesis historia

M/S Mallasvesi har lyfts in i dockan för inspektion av skicket. Den 126 år gamla stålbåten är i ett för sin ålder mycket gott skick. 

Om Mallasvesi kunde tala skulle hon ha mycket spännande att berätta. Fartyget byggdes 1892 av John Stenbergs ingenjörsbolag i Hakaniemi i Helsingfors och fick ursprungligen namnet Neptun III. När fartyget senare ägdes av bolaget Ab Mallasvesi ändrades namnet till Mallasvesi II. Än senare tjänstgjorde fartyget som ångbogserbåt för skogsindustribolaget Ab Walkiakoski och hette då Wäinämöinen.

M/S MallasvesiM/S Mallasvesi är i ett för sin ålder mycket gott skick

Stålbåten köptes med tiden av en privatperson och döptes om till Mallasvesi. Ångmaskinen har bytts ut mot en dieselmotor och numera är fartyget ungefär dubbelt så högt som förr. Mallasvesi är dock inte i närheten av att vara det äldsta stålskeppet i trafik i centrala Finland. Den hedersamma platsen innehas av fartyget Wilkas, som byggdes 1866. 

INERTA 165 har lågt innehåll av lösningsmedel och tål kraftiga slitage

Nyare stålbåtar får två lager av epoxybeläggningen INERTA 165 med ett beläggningssystem för direktapplicering på blästrade stålytor. Epoxybeläggningen håller hög kvalitet och har även använts mycket till slussportar och sjömärken, då den har mer motståndskraft mot påfrestningar som is än vanliga epoxyfärger.

Teknos epoxytjäraStålbåtarnas delar som utsätts för påfrestningar till följd av nedsänkning behandlas med epoxybeläggningen INERTA 165, som har lågt innehåll av lösningsmedel och tål kraftiga slitage. 

INERTA 165 har lågt innehåll av lösningsmedel och har tack vare den jämna och hårda ytan som uppstår när färgfilmen torkar egenskaper som god vidhäftning på blästrade skrov och motståndskraft mot kraftiga mekaniska påkänningar och kraftigt slitage.

Teknos epoxytjära

Painting News |september 2018