Teknos lösningar för vindkraftverk

Teknos har starka belägg för sin expertis inom ytbehandlingar för vindkraftverk. Vid sidan av de traditionella lösningsmedelsbaserade produkterna har Teknos utvecklat alternativa vattenbaserade och färger med hög torrhalt för behandling av ytor på vindkraftverk. Denna utveckling har främjats av EU:s antagande av VOC-direktivet som vill begränsa utsläpp av lösningsmedel.

När det är dags att välja en kombination av produkter som ska användas, kräver en framgångsrik ytbehandling att arbetet ska ha planerats systematiskt. Vi har utvecklat våra målningssystem för att möta kraven enligt EN ISO 12944, EN ISO 20340 och NORSOK M-501.

Teknos har ett stort produktsortiment och vi kan erbjuda rätt målningssystem för vindkraftverk i olika miljöer, både på land och till havs. 

Traditionella målningssystem för vindkraftverk

Yttre ytor av vindkraftverket
TEKNOZINC serie Epoxi Zink
TEKNOPLAST PRIMER serie Epoxi
TEKNODUR serie Polyuretan
Inre ytor av vindkraftverket
TEKNOZINC serie Epoxi Zink
TEKNOPLAST PRIMER serie Epoxi
Stänk-zon, tidvatten-zon och nedsänkta ytor på vindkraftverk till havs
INERTA serie Lösningsmedelsfri Epoxi
   

Miljövänliga vattenbaserade färgsystem för vindkraftverk

Yttre ytor av vindkraftverket
TEKNOZINC AQUA 90 SE Vattenburen sink epoxi VOC 180 g/
TEKNOPOX AQUA series Vattenburen epoxi VOC 20-40 g/l
TEKNODUR AQUA series Vattenburen polyuretan VOC 90 g/l
Inre ytor av vindkraftverket
TEKNOZINC AQUA 90 SE Vattenburen zinkrik epoxi VOC 180 g/l
TEKNOPOX AQUA series Vattenburen epoxi VOC 20–40 g/l

 

TEKNODUR COMBI 3560 Polyuretanfärg

Innovativa målningssystem med hög torrhalt för yttre ytor på vindkraftverk. 

Låga VOC-utsläpp

Tack vare färgens höga torrhalt, som till och med kan justeras upp till fullständiga 100%, avger TEKNODUR COMBI 3560-serien en betydligt mindre mängd VOC-utsläpp än vattenburna polyuretanfärger gör.

Snabb genomströmning

Torkningsprofilen för TEKNODUR COMBI 3560-seriens olika varianter varierar. Torkningstiden vid rumstemperatur varierar från mindre än en timme och upp till flera timmar. Arbetsstyckena är redo för nästa steg i processen omedelbart efter torkning. Detta förkortar genomloppstiden i måleriet avsevärt, vilket sparar både tid och pengar. Ytterligare besparingar görs på grund av lägre energikostnader, den korta torkningsprocessen kräver nämligen inte förhöjda temperaturer som konventionella metoder oftast gör.  

Färre skikt krävs

För att uppnå högre effektivitet, utforskar fler och fler målerier möjligheterna med enskiktslösningar. Produktfamiljen TEKNODUR COMBI 3560 innehåller rostskyddspigment och uppfyller kraven enligt ISO 12944 för enskiktsfärger. Som ett exempel, är dess korrossionsklass C4-M vid en torr filmtjocklek av 120 μm. För tvåskiktslösningar på yttre ytor av vindkraftverk finns upp till korrossionsklass C5-M/H. Med en treskiktslösning är det möjligt att uppnå kraven för NORSOK M-501. 

Tilltalande utseenden som varar

TEKNODUR COMBI 3560-seriens ytbehandlingar är tuffa och slagtåliga, vilket effektivt minskar behovet av påbättringsjobb. Den färdiga ytbehandlingen är vädertålig och motståndskraftig mot många kemikalier. Kännetecknad av ett bra utseende och hög UV-resistens, kan även dess färg och glans, precis som polyuretanytbehandlingarnas, förbättras genom ytterligare ett klarlacksskikt.

Produkterna i den nya serien är lämpade för ett brett spektrum av applikationer, antingen som ett enskiktsalternativ eller i kombination med en kompatibel primer. Vissa varianter av TEKNODUR COMBI 3560 kan appliceras direkt på blästrat stål, aluminium, zink och även på betongytor.

Produktfamiljen TEKNODUR COMBI 3560 är det perfekta alternativet för måleriverkstäder som strävar efter att minska sina VOC-utsläpp, förbättra sin lönsamhet och är intresserade av ytterligare fördelar som inte erbjuds av konventionella färger. Allt detta utan att ge efter på kvaliteten. 

Innovativa TEKNODUR COMBI 3560´s målningssystem med hög torrhalt i jämförelse med traditionella system 

Korrosivitetsklass
TEKNODUR COMBI 3560 system
Exempel på traditionella system
enligt EN ISO 12944 standard
C4-M PUR 120/1 EPZn(R) EP/PUR 200/4
C4-H EPZn(R)/PUR 160/2 EPZn(R) EP/PUR 240/4
C5-M/H EPZn(R)/PUR 200/2 EPZn(R) EP/PUR 320/5
NORSOK M-501 EPZn(R)/PUR 240/3 EPZn(R) EP/PUR 320/5

Förnybar energi

Teknos lösningar för vindkraftverk 

Ladda ner broschyr