Teknos pinnoiteratkaisut tuulivoimaloiden torneille

Teknoksella on vahvaa asiantuntijanäyttöä tuulivoimaloiden tornien pintakäsittelystä. Teknos on kehittänyt perinteisten liuotinohenteisten tuotteiden ohelle tornien pinnoille tarkoitettuja vesiohenteisia sekä kuiva-ainepitoisuudeltaan korkeita liuotinohenteisia maaleja. Tämä kehitys on ollut mahdollista noudattamalla liuotinpäästöjen rajoittamista EU:n VOC-standardin mukaisesti.

Onnistunut pintakäsittely vaatii systemaattisesti suunnitellun työn , kun on aika valita oikea maalausjärjestemä. Maalausjärjestelmämme on kehitetty vastaamaan EN ISO 12944-, EN ISO 20340- ja NORSOK M-501 -standardeja.

Teknoksen kattavasta tuotevalikoimasta löytyy oikea maalausjärjestelmä erilaisissa ympäristöissä oleville tuulivoimalatorneille niin maalla kuin merellä.

Teknoksen perinteiset maalausjärjestelmät tuulivoimaloiden torneille

Tornin ulkopinta
TEKNOZINC-sarja Sinkkiepoksimaali
TEKNOPLAST PRIMER -sarja Epoksipohjamaali
TEKNODUR-sarja Polyuretaanipintamaali
Tornin sisäpinta
TEKNOZINC-sarja Sinkkkiepoksimaali
TEKNOPLAST PRIMER -sarja Epoksipohjamaali
Merellä sijaitsevan tornin roiske- ja vuorovesialueet sekä vedessä olevat alueet
INERTA-sarja Lähes liuotteettomat epoksipinnoitteet
   

Ympäristöystävällinen vesiohenteinen maalausjärjestelmä tuulivoimaloiden torneille

Tornin ulkopinta
TEKNOZINC AQUA 90 SE Vesiohenteinen sinkkiepoksimaali VOC 180 g/
TEKNOPOX AQUA -sarja Vesiohenteinen epoksimaali VOC 20–40 g/l
TEKNODUR AQUA -sarja Vesiohenteinen polyuretaanipintamaali VOC 90 g/l
Tornin sisäpinta
TEKNOZINC AQUA 90 SE Vesiohenteinen sinkkiepoksimaali VOC 180 g/l
TEKNOPOX AQUA -sarja Vesiohenteinen epoksimaali VOC 20–40 g/l

 

TEKNODUR COMBI 3560 -polyuretaanimaali

Innovatiivinen korkean kuiva-aineen maalausjärjestelmä tuulivoimaloiden tornien ulkopinnoille

TEKNODUR COMBI 3560 polyuretaanimaaleissa yhdistyy lukuisia erilaisia ominaisuuksia, joiden ansiosta maalaamot voivat tehostaa maalausprosessejaan ja kasvattaa tuottavuuttaan.

Käytännön etuja maalaamoille

Teknoksen uuden sukupolven polyuretaanimaalien tuotekehityksessä lähdettiin liikkeelle maalaamojen ja teollisten pinnoittajien tarpeista parantaa prosessejaan ja kustannustehokkuuttaan. Muita tärkeitä tuotekehityksessä huomioon otettuja vaatimuksia olivat alhaiset VOC-päästöt, nopeat läpimenoajat sekä hyvät kestävyysominaisuudet ja pinnan viimeistelty ulkonäkö.

Alhaiset VOC-päästöt

Korkean kuiva-ainepitoisuutensa ansiosta TEKNODUR COMBI 3560-sarjan VOC-päästöt jäävät jopa vesiohenteisten polyuretaanimaalien päästöjä alhaisemmiksi, koska tuotteen kuivaainepitoisuus on mahdollista säätää jopa 100 %:iin asti. Kun VOC-päästörajat alittuvat, päästöjen käsittelyyn tarkoitettuihin taloudellisesti kannattamattomiin jälkipolttolaitoksiin ei tarvitse investoida, mikä tarkoittaa huomattavaa säästöä.

Nopeat läpimenoajat

TEKNODUR COMBI 3560-tuoteperheeseen kuuluu eri ”kuivumisprofiilin” omaavia tuotteita, joiden kuivuminen käsittelyä kestäväksi on säädettävissä tunneista minuutteihin. Kuivumisen jälkeen kappaleet ovat siirrettävissä nopeasti eteenpäin seuraavaan käsittelyvaiheeseen. Tuotannon läpimenoajat nopeutuvat moninkertaisesti, mikä merkitsee suurempaa tehokkuutta ja säästöjä. Koska maali kuivuu käsittelykuivaksi erittäin nopeasti, ei korotettua lämpötilaa tarvita ja aiemmin käytettyjä lämpötiloja voidaan huomattavasti laskea. Näin myös energiakuluissa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Toimii myös yksikerrosmaalauksena

Yksi keino tehostaa maalaamojen työtä on yksikerrosmaalauksen käyttö. TEKNODUR COMBI 3560-tuoteperhe on korroosiopigmentoitu ja täyttää yksikerrosmaalauksena mm. ISO 12944 standardin asettamat vaatimukset kestävyysluokkaan C4-M 120 μm kuivakalvonpaksuudella.

Ensiluokkainen pinta, joka kestää

TEKNODUR COMBI 3560 polyuretaanimaaleilla saadaan erittäin hyvä iskun- ja kulutuksenkestävä maalikalvo, joka vähentää merkittävästi käsittelyn aikaista paikka- ja korjausmaalaustarvetta. Maalikalvo kestää hyvin myös säärasituksia sekä erilaisia kemikaaleja. Polyuretaanimaalien tapaan maalikalvo antaa viimeistellyn lopputuloksen, jonka UV-valonkesto on erinomainen. Maalikalvon värisävyn ja kiillon pysyvyyttä voidaan haluttaessa parantaa entisestään pintalakkauksen avulla. 

Innovatiivinen korkean kuiva-aineen TEKNODUR COMBI 3560 -maalausjärjestelmä verrattuna perinteisiin järjestelmiin

Rasitusluokka
TEKNODUR COMBI 3560 -järjestelmä
Esimerkkejä EN ISO 12944 -standardin
mukaisista perinteisistä järjestelmistä
C4-M PUR 120/1 EPZn(R) EPPUR 200/4
C4-H EPZn(R)PUR 160/2 EPZn(R) EPPUR 240/4
C5-M/H EPZn(R)PUR 200/2 EPZn(R) EPPUR 320/5
NORSOK M-501 EPZn(R)PUR 240/3 EPZn(R) EPPUR 320/5

Kysy lisää

Mikael Nurminen
Myyntijohtaja

puh. 040 592 5257, 09 5060 9861
etunimi.sukunimi@teknos.com

tai jätä yhteydenottopyyntö

Renewable Energy

Teknos Solutions for Wind Turbines

Lataa esite