VISA FASAD

  • Produkt rozpuszczalnikowy

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 64 % obj.
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix