VISA FASAD

  • Oplosmiddelhoudend

Veiligheidsinformatieblad

Solids abt. 64 % by volume
Gloss Glans
Tinting system Teknomix