VISA FASAD

  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 64 % by volume
Glans Blank
Tonesystem Teknomix