UVILUX 1745-09

Emalia UV

  • Emalia

Emalia utwardzalna UV.

Pokrywanie płyt zawierających drewno, np. płyt wiórowych, szalówki lub MDF.

Emalia utwardzana zapewnia gładką, pełną i twardą powierzchnię o doskonałej odporności chemicznej i mechanicznej.

Karty Charakterystyki

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Zalecana grubość powłoki 25-30 g/m² za pomocą wałka z rowkami na dobrze wyskalowanych podkładach
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Jeżeli to konieczne walce można czyścić przy pomocy TEKNOSOLV 1129.