UVILUX 1745-09

UV Emalje

  • Emalje

UV-hærdende emalje.

Overfladebehandling af træbaserede pladematerialer som f.eks. spån- og masonitplader samt MDF plader.

Den udhærdede emalje fremstår glat og fyldig og udviser stor hårdhed samt særdeles gode egenskaber mht. mekanisk og kemisk modstandsdygtighed.

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Anbefalet lagtykkelse 25-30 g/m² med rillevalse på velkalibrerede emner.
Tørretid - gennemhærdet Bør ikke foretages ved båndhastigheder der overskrider 5 m/rør Ga/Hg (80 w/cm).
Fortynder Varen er brugsklar.
Rengøring Lakvalsen rengøres om nødvendigt i TEKNOSOLV 1129.
Glans Ca. 90 afhængig af påført mængde og afhærdningsforhold.