TELA TAUSTAMUSTA

  • Produkt wodorozcieńczalny

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. W trakcie aplikacji a także podczas schnięcia farby, temperatura otaczającego powietrza malowanej powierzchni i farby wynosić powyżej +5°C a wilgotność względna poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 31 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Połysk Pełny mat
Gęstość abt. 1,5 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość Po 0,5 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda. Umyć sprzęt wodą natychmiast po użyciu.
Zmywalność i odporność na ścieranie Powłoka odporna na lekkie ścieranie. Odporność na szorowanie na mokro, klasa 3 wg normy EN 13300 (ISO 11998).
Opakowania 9 L, 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.