TELA TAUSTAMUSTA

  • Vesialuseline

Vesialuseline täismatt akrülaatvärv sisetingimustesse.

Värv sobib uutele ja varem värvitud puit-, betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindadele, kus nõutakse täismatti viimistlust. Värv sobib eriti hästi ripplagede taha jäävate pindade värvimiseks.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm. Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimine on lihtsam, kui tööruumis õhku niisutada ja temperatuuri alandada. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 31 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Täismatt
Tihedus ca 1,5 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist.
Pesu- ja kulumiskindlus Värvitud pind kannatab kerget kulutust. Märghõõrdeklass 3 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Pakendid 9 L, 18 L
Ohutusteave Vt. Ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Soome Võtmelipp