TEKNOZINC SP

  • Grunt
  • Produkt jednoskładnikowy

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1700 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 540 g/l
Połysk Mat