TEKNOZINC SP

Tsinkvärv

  • Kruntimine
  • 1-komponentne

TEKNOZINC SP on füüsikaliselt kuivav ühekomponentne tsinkvärv.

TEKNOZINC SP on mõeldud sise- ja välistingimustes olevate teraskonstruktsioonide värvimiseks või hooldusvärvimiseks eraldiseisvana või süsteemides (nt. K5).

Värv kaitseb terast katoodiliselt nagu tsinkimine. Talub kuiva kuumust umbes +200°C.

Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1700 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 540 g/l
Läige Matt
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1/4 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 1/2 h
Lahusti TEKNOSOLV 6560 või aeglustav lahusti TEKNOSOLV 9526
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 6560