TEKNOZINC SP

  • Grunding
  • 1-komponent

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 40 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1700 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 540 g/l
Glans Mat