TEKNOZINC 80 SE

Farba epoksydowa wysokocynkowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

TEKNOZINC 80SE jest dwuskładnikową, rozpuszczalnikową farbą epoksydową o dużej zawartości pyłu cynkowego.

Przeznaczona do stosowania jako warstwa gruntowa w powłokowych systemach poliuretanowych, chlorokauczukowych i epoksydowych.

TEKNOZINC 80SE skutecznie zabezpiecza stal przed korozją podpowłokową i stanowi warstwę ochronną podczas ekspozycji na warunki atmosferyczne, nawet bez stosowania warstw nawierzchniowych. Farba spełnia warunki normy SFS-EN-ISO 12944-5. Farba spełnia wymagania szwedzkiej normy SSG 1022-GB. W temperaturach poniżej +100C stosować utwardzacz TEKNOZINC SE WINTER HARDENER (DS. nr 1885)

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1900 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 450 g/l
Czas przydatności do stosowania 16 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 5:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOZINC 50 SE / 80 SE / 90 SE HARDENER
Połysk Mat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 5 min,
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 30 min.
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506
Aprobaty i certyfikaty EN ISO 12944-5