TEKNOZINC 80 SE

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Grunning
Tørrstoff ca. 50 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1900 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 450 g/l
Pot life 16 h (+23 °C)
Blandingsforhold 5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOZINC 50 SE / 80 SE / 90 SE HARDENER
Glans Matt
Godkjennelser og sertifikater EN ISO 12944-5