TEKNOZINC 80 SE

  • Premaz
Suha snov cca. 50 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1900 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 450 g/l
Pot life 16 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 5:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOZINC 50 SE / 80 SE / 90 SE HARDENER
Sijaj
Dovoljenja & certifikati