TEKNOTOP 2980-01

Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez polewanie / zanurzanie.

  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt wodorozcieńczalny

TEKNOTOP 2980-01 to przemysłowa warstwa nawierzchniowa na bazie wody do pokrywania drewnianych elementów balkonów, mebli ogrodowych i wyposażenia placów zabaw.

TEKNOTOP 2980-01 o produkt opracowany głównie do stosowania na powierzchniach poziomych, ale może być również nakładany na powierzchnie pionowe.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknocolor;Teknoshade
Zalecana grubość powłoki około 100 µm na mokro
Czas schnięcia - sucha do szlifowania 2-3 godz.
Czas schnięcia - całkowicie sucha 24 godz.
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik Przed użyciem dostosować lepkość produktu poprzez dolanie wody – ok.12-14 s kubek DIN 4.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda