TEKNOSPRO GRUND

  • Produkt wodorozcieńczalny

Karty koloru produktów

Zawartość substancji stałych abt. 34 % obj.
Połysk Pełny mat
Gęstość abt. 1,4 g/ml
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1