TEKNOSPRO GRUND

  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 34 % by volume
Glans Helmatt
Densitet abt. 1,4 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering