TEKNOSPRO BREPLASTA LW

  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 61 % obj.
Grubość warstwy 0 - 4 mm
Gęstość abt. 1 g/ml
Rozmiar cząstek 0,3
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE