TEKNOSPRO BREPLASTA LW

  • Vandbaseret
Tørstof ca. 61 % volumen
Lagtykkelse 0 - 4 mm
Massefylde ca. 1 g/ml
Partikelstørrelse 0,3
Godkendelser og certifikater CE-mærkning