TEKNOSPRO BREPLASTA LW

  • Vanntynnet
Tørrstoff ca. 61 % by volume
Lagtykkelse 0 - 4 mm
Densitet abt. 1 g/ml
Partikkel størrelse 0,3
Godkjennelser og sertifikater CE-merking