TEKNOSPRO BREPLASTA A

  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 59 % obj.
Grubość warstwy 0 - 2 mm
Gęstość abt. 1,8 g/ml
Rozmiar cząstek 0,03
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE