TEKNOSPRO BREPLASTA A

  • Vandbaseret
Tørstof ca. 59 % volumen
Lagtykkelse 0 - 2 mm
Massefylde ca. 1,8 g/ml
Partikelstørrelse 0,03
Godkendelser og certifikater CE-mærkning