TEKNOPOX AQUA 0350-05

Farba epoksydowa

  • Produkt odporny chemicznie
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Warstwa nawierzchniowa

TEKNOPOX AQUA 0350 jest dwuskładnikową, wodorozcieńczalną, farbą epoksydową z półpołyskiem, do malowania powierzchni metalu.

Przeznaczony do stosowania jako farba nawierzchniowa w zestawach epoksydowych - wodorozcieńczalnych, pracujących w narażeniu na działanie czynników atmosferycznych.

Farba w szczególności nadaje się do malowania na liniach malarskich i w malarniach.

Zawartość substancji stałych abt. 45 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 650 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 20 g/l
Czas przydatności do stosowania 1 h 30 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 1:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknomix
Czas schnięcia - pyłosuchość 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk 10 h
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda