TEKNOPOX AQUA 0350-05

  • 2-komponentna
  • Premaz
Suha snov cca. 45 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 650 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 20 g/l
Pot life 1 h 30 min. (+23 °C)
Razmerje mešanja 1:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Sijaj Polsijaj
Sistem mešanja Teknomix