TEKNOPOX AQUA 0350-05

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Vesialuseline
  • Pinnavärv
Kuivainesisaldus ca 45 mahu%
Tahke aine kogumass ca 650 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 20 g/l
Segu kasutusaeg 1 h 30 min. (+23 °C)
Segamissuhe 1:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPOX AQUA HARDENER 0300
Läige Poolläikiv
Toonimissüsteem Teknomix