TEKNOL 3881-00

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 33 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 23 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknocolor;Teknomix