TEKNOL 3881-00

Alkyd-akryl-grunning

  • Vanntynnet
  • Grunning

Vannbasert alkyd-akryl-grunning.

Industriell grunning og mellombehandling av høvlet og saget kledning av tre og deler til prefabrikkerte trehus. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.

Malingen tørker raskt og har god dekkraft og godt feste. Beskytter treet frem til det behandles med topcoat på byggeplassen eller fabrikken. Overflatebehandlingen må utføres så raskt som mulig, og senest den etterfølgende sommeren. Både vannbasert og løsemiddelbasert maling kan anvendes.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 33 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 23 g/l
Glans Matt
Tonesystem Teknocolor;Teknomix
Tørketid – håndteringstørr Etter 30 min.
Tynner Vann
Rengjøring Utstyret rengjøres med vann.