TEKNOL 3881-00

Alküüd-akrüül kruntvärv

  • Vesialuseline
  • Kruntimine

Vesialuseline alküüd-akrüül krunt.

Fassaadis ja puitmajade pooltoodetest elementides kasutatavate hööveldatud ja peensaepuitplaatide tööstusliku kruntimise jaoks. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Värv kuivad kiiresti ja sel on head katmis- ja nakkuvusomadused. Kaitseb puitu, kuni pinnavärvimiseni ehituspaigal või tehases. Pinnavärvimine soovitatakse teha niipea kui võimalik, kuid viimane aeg on järgneval suvel. Pinnavärviks sobivad vesialuselised ja õlivärvid.

Kuivainesisaldus ca 33 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 23 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknocolor;Teknomix
Teoreetiline kulu 8 m²/l (lahjendamata) TEKNOL 3881-00 (märg kiht 150 g/m², märg kiht 120 μm, kuiv kiht 40 μm)
Kuivamisaeg - puutekuiv 30 min möödudes
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Vesi