TEKNOHEAT 400

  • Warstwa nawierzchniowa

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 640 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 550 g/l
Połysk Półpołysk