TEKNOHEAT 400

Silikoonvärv

  • Pinnavärv

TEKNOHEAT 400 on silikoonvärv.

Kasutatakse teraspindadel, mida ekspluateeritakse temperatuurivahemikus +100°C kuni +200°C. Ajutiselt niiskuse käes olevad teraspinnad tuleb kruntida roostetõrjekrundiga, nt. TEKNOZINC SP.

Värv kuivab toatemperatuuril.

Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Tahke aine kogumass ca 640 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 550 g/l
Läige Poolläikiv
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1/2 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 2 h
Lahusti TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639